SKOLEBIBLIOTEK/

PÆDAGOGISK UDVIKLINGSCENTER (PUC)

Skolebiblioteket er en vigtig del af skolens pædagogiske virksomhed. Det er centralt placeret på skolens område, og det tilbyder et fleksibelt læringsmiljø, som giver eleverne mulighed for at arbejde selvstændigt og projektorienteret.

Biblioteket er indrettet og udstyret, så både børn og voksne kan søge, bearbejde og formidle kundskaber og informationer fra bøger og elektroniske medier.
Vi bestræber os på at inspirere og støtte lærerne og eleverne i arbejdet med at gennemføre projektarbejdsformen, undervisningsdifferentiering samt undervisning i tværfaglige emner og problemstillinger.
Elevernes virkelyst og mulighed for faglig fordybelse prioriteres højt.

 


På biblioteket har vi en alsidig samling af skøn- og faglitteratur, som kan læses på mange forskellige niveauer. Børne- og ungdomslitteraturen og formidlingen heraf er en væsentlig del af bibliotekets opgave.

Vi stiller mange former for undervisningsmidler til rådighed for skolens brugere, herunder bøger, AV-udstyr og computere. Undervisningsmaterialer, der ikke findes på skolen, kan som regel skaffes fra eksterne samlinger.
Vi har medieværkstedsfunktioner og tidssvarende IT-udstyr, hvorfra der er adgang til skolens interne netværk samt internettet. Der er mulighed for at anvende kopimaskine, scannere og digitale kameraer, ligesom der findes digitalt redigeringsanlæg til video. Biblioteket giver vejledning og teknisk bistand i anvendelsen af udstyret.

 

Biblioteket har åbent og er bemandet alle skoledage fra 8 – 13.45 (tirsdag dog 8-13).Eleverne er velkomne til at bruge biblioteket i pauser og frikvarterer.


Bibliotekets virksomhed varetages af medieteamet, der består af:

Gitte Tjellesen, Charlotte Vallentin, Niels Jørgen Engel og Jens Karlo Jensen

Bibliotekets telefonnummer er :  39 98 56 07

Email : bibliotek.maglegaard.157005@skolekom.dk